Een oppervlakte berekenen in vierkante meter. (m²)

De oppervlakte berekenen in m² is niet zo moeilijk, de naam zegt het al zelf "een vierkant". Deze heeft vier zijden waarvan we 2 zijden gaan meten om de berekening te maken in vierkante meter. We meten de lengte en de breedte van de oppervlakte en deze vermenigvuldigen we met elkaar. Zo bekomen wen het aantal vierkante meter.

Vul hier de gegevens in om snel je oppervlakte in vierkante meter te berekenen.

  Lengte van de kamer  
       
  Breedte van de kamer  
     

De breedte: is een van de afmetingen van een (meerdimensionaal) object. Van een min of meer rechthoekig tweedimensionaal object wordt de kleinste van de twee afmetingen de breedte genoemd. Breedte is ook de verkorte weergave van noorder- of zuiderbreedte.

De lengte: is een van de afmetingen van een object. In het geval van een eendimensionaal object, zoals een lijnstuk of een touw, is het ook de enige afmeting. Voor tweedimensionale objecten, die min of meer als rechthoekig

beschouwd kunnen worden, is de lengte doorgaans de grootste van de beide afmetingen. Ook voor driedimensionale objecten, die min of meer blokvormig zijn, is de lengte doorgaans de grootste van de drie afmetingen (naast breedte en hoogte).

Een vierkante meter (symbool m²): is een oppervlaktemaat in het SI. Een vierkante meter is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter.
* 1 vierkante meter is gelijk aan 10.000 vierkante centimeter.
* 1 are is gelijk aan 100 vierkante meter.
* 1 hectare is gelijk aan 10.000 vierkante meter.
* 1 vierkante kilometer is gelijk aan 1.000.000 vierkante meter.

Je berekent het oppervlak van een rechthoek door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen.