passiefhuis en Budget bouwen :

passiefhuis
Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning. Het verbruik is minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies en het maximaliseren van de warmtewinst. Het verbruik van woningen gebouwd in 1960 is ongeveer 200 kWh/m² bruto per jaar. Door betere isolatie is het energieverbruik bij nieuwbouw al teruggebracht tot 100 kWh/m² bruto per jaar. Bij een energiearme woning wordt 75 kWh/m² bruto per jaar bereikt. De meest energiezuinige vorm is een 'energie plus' woning. Hiermee wordt bij bewoning meer energie opgewekt dan verbruikt.
Passiefhuis en de prijs.
De bouwkosten van een passiefhuis gaan gepaard met een meerprijs tussen 0 en 20% ten opzichte van de bouwnorm (K45 E100). De technische maatregelen en het wegwerken van koudebruggen zijn moeilijker bij renovatie dan in een bestaand pand. De kosten voor deze bouwwijze zijn hoger door de isolatie van wanden, het luchtdicht afwerken van kieren, het gebruik van driedubbelglas in de ramen en de installatie van ventilatie met warmteterugwinning. Daar tegenover staat dat er een merkelijk hoger comfort heerst en dit bij een veel lagere energierekening.